Ubezpieczeniowe Porady

Garść informacji o komunikacyjnym OC

without comments

Najczęściej kupujemy ubezpieczenia komunikacyjne. Dzielą się one na obowiązkowe i dobrowolne. Do pierwszej kategorii należy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Dla kogo przeznaczone jest OC komunikacyjne?

OC to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu osobowego i ciężarowego. Ubezpieczenie to muszą posiadać także wszystkie inne pojazdy, które zostały zarejestrowane i dopuszczone do ruchu. Polisę OC muszą więc wykupić nie tylko właściciele samochodów, ale także ciągników siodłowych, skuterów, autobusów, samochodów dostawczych (do 3,5 t), ciągników rolniczych, przyczep. Ustawa o ubezpieczeniach nakłada obowiązek posiadania polisy OC przez wszystkich właścicieli pojazdów; towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą więc odmówić sprzedaży polisy. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku osób, które w jednym okresie ubezpieczenie wielokrotnie powodowały różnego rodzaju kolizje, towarzystwo ubezpieczeniowe może zastosować drastyczną zwyżkę składki. Z taką samą sytuacją muszą liczyć się właściciele zabytkowych pojazdów, którymi chcą poruszać się po drogach publicznych. Wykupiona w Polsce polisa OC jest uznawana w większości europejskich państw. Tylko w nielicznych konieczne jest posiadanie Zielonej Karty.

Garść informacji o komunikacyjnym OC

Kiedy nie dostaniemy pieniędzy?

Osoba, która ubezpiecza samochód bierze na siebie pewne obowiązki. Jeśli je zaniedba i w efekcie narazi się na szkodę, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zmniejszyć wysokość odszkodowania lub nawet odmówić jego wypłaty w całości. Katalog sytuacji, które wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowe zawiera dołączany do umowy dokument Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Odszkodowania z OC nie otrzymamy między innymi wtedy, gdy wypadek lub kolizję spowodowaliśmy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel może do nas wystąpić z żądaniem zwrotu pieniędzy. Ma prawo to zrobić, gdy wyrządziliśmy szkodę umyślnie, pod wpływem alkoholu. Z takim żądaniem ubezpieczyciel może wystąpić również, gdy uciekliśmy z miejsca wypadku.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Written by ubezpieczenioweporady

Wrzesień 6th, 2019 at 9:12 am

Posted in Uncategorized